Chờ đợi The Specialty Coffee Expo 2023

Nếu bạn là một tín đồ của cà phê, vậy thì nhất định không thể bỏ qua được sự kiện quốc tế thường niên lớn nhất trong ngành cà phê “The Specialty Coffee Expo” được diễn ra vào tháng 4 hằng năm