Barista knowledge

What is the smell of coffee?

CFRR – Coffee is a popular drink all over the world and sometimes drink coffee without the...

Chi tiết phương pháp pour over

CFRR – Phương pháp pour over với dụng cụ V60 phổ biến trong làn sóng cà phê thứ ba....

Pha espresso đúng cách và các lỗi thường gặp

CFRR – Pha espresso đúng cách là một thách thức đối với các barista, trong quá...

Sự khác biệt trong các tỷ lệ pha espresso

CFRR- Tách cà phê espresso với tỷ lệ 1:2 hay một tách americano và lungo có...

1 2