Lifestyle

Around coffee cups

Cappuccino or love?

CFRR- One café owner in Brooklyn said “Cappuccino is the romance expression”, for others cappuccino is simply a love… White coffee has...

“Café au lait” – on the Paris street corners

CFRR-  Those who love French culture aren’t probably unfamiliar with “Café au lait”. And most of all,...

From the photo of The first café in Saigon

CFRR-  Have you ever wondered where is the first coffee shop in Saigon, in Hanoi, in...

Café roaming

Ba Lù với ‘công nghệ’ rang cà phê giữa chợ

CFRR- Ba Lù, quán cà phê có tuổi đời 69 năm trong khu chợ Phùng Hưng...

Quán cà phê đêm hơn nửa thế kỷ vẫn ‘trendy’ nhất Sài Gòn

CFRR- Quán cà phê vợt không tên, không wifi, không máy lạnh nhưng bán 24/24 và...

Ta uống gì ở cà phê hẻm Sài Gòn?

CFRR- Người ở Sài Gòn chưa một lần uống cà phê hẻm thì khó xem là...